کودک آنلاین

آیا با تغییر فضای بازی کودکان از محیط‌های آپارتمانی به محیط‌‌های باز ، آنها باز هم فضای مجازی را انتخاب خواهند کرد؟

جشنواره وب سری و فیلم کوتاه

جشنواره‌ای برای ایده‌های نو در فضای مجازی با موضوع کودکان و نوجوانان

kodakonlinefest.ir